فرم های روابط عمومی

بسمه تعالی

 

جهت انجام امور مختلف مربوط به روابط عمومی دانشگاه، لطفاً فرم مربوطه را تکمیل نموده و از طریق تحویل حضوری به روابط عمومی و یا ارسال از طریق آدرس تلگرام ABUPR@ اقدام فرمایید:

  • فرم درخواست طراحی و اطّلاع رسانی: دانلود فایل Word - PDF

 

  • فرم درخواست سمعی و بصری: دانلود فایل Word - PDF

 

  • فرم گزارش برگزاری جلسه/مراسم: دانلود فایل Word - PDF

 

 

چاپایمیل