تفاهم نامه های همکاری

فهرست تفاهم نامه های همکاری دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام:

ردیف

نام دانشگاه یا مؤسسه

کشور

1

دانشگاه الزهرا

جمهوری اسلامی ایران

2

دانشگاه تهران

جمهوری اسلامی ایران

3

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جمهوری اسلامی ایران

4

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

جمهوری اسلامی ایران

5

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

جمهوری اسلامی ایران

6

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

جمهوری اسلامی ایران

7

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

جمهوری اسلامی ایران

8

دانشگاه شهید رجایی

جمهوری اسلامی ایران

9

دانشگاه شهید بهشتی

جمهوری اسلامی ایران

10

دانشگاه مذاهب اسلامی

جمهوری اسلامی ایران

11

دانشگاه ادیان و مذاهب

جمهوری اسلامی ایران

12

جامعه المصطفی العالمیه

جمهوری اسلامی ایران

13

مؤسسه الحکمه جامعه المصطفی

جمهوری اسلامی ایران

14

اتحادیه بین‌المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری

جمهوری اسلامی ایران

15

دانشگاه امام جعفر صادق

عراق

16

جامعه اهل البیت العالمیه

عراق

17

دانشگاه فدرال دوتسینما

نیجریه

18

مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت علیهم السلام

افغانستان

19

دانشگاه کاتب اسلامی

افغانستان

20

دانشگاه خاتم النبیین

افغانستان

21

دانشگاه ابوریحان

افغانستان

22

دانشگاه بامیکا

افغانستان

23

دانشگاه اشراق

افغانستان

24

مؤسسه فرهنگی اهل بیت علیهم السلام

افغانستان

25

دانشگاه غرجستان

افغانستان

26

مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان

افغانستان

27

شورای طلاب بامیان

افغانستان

28

بنیاد هاشمی

سری لانکا

29

مکتب جعفری

هندوستان

30

دانشگاه همدرد

هندوستان

31

حوزه علمیه امام خمینی احمدآباد

هندوستان

32

شورای خوجه های اثنی عشری گجرات

هندوستان

33

جامعه المصطفی نمایندگی دهلی

هندوستان

34

موسسه الفرات

دانمارک

35

نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام

سومالی

 

 

 

چاپایمیل