عضویت در سازمان های بین المللی

اتحاديه بين‌المللي دانشگاه‌ها

(International Association of Universities) (IAU)

اتحاديه بين‌المللي دانشگاه‌ها در سال 1950 ميلادي و با حمايت يونسكو تأسيس شد. اين اتحاديه سازماني بين‌المللي و غير‌دولتي است كه دفتر دائمي آن در پاريس (فرانسه) قرار دارد. هدف اين اتحاديه گرد هم‌ آوردن دانشگاه ‌ها، مؤسسات آموزش عالي و انجمن‌هاي دانشگاهي مناطق و كشورهاي مختلف جهان است تا بتواند مسائل و موضوعات مهم مطرح در حوزه آموزش ‌عالي را مورد بحث قرار داده و زمينه‌هاي پيشرفت و توسعه آن را در سطح جهاني فراهم سازد. اين اتحاديه برآن است كه اعضاي خود و در كل، تمامي دست‌اندر‌كاران امر آموزش عالي (اعمّ از تصميم‌سازان و برنامه‌ريزان، متخصصان، مديران و كاركنان اجرايي، اساتيد، دانشجويان و محققان) را با مسائل مختلف آموزش ‌عالي آشنا سازد. به‌ همين منظور، اين اتحاديه همايش‌ها و نشست‌هاي جهاني ترتيب داده، اطلاعاتي را از‌طريق مركز اطلاعات خود تهيه نموده و از راه برگزاري نشست‌ها و انتشار مدارك پژوهشي، به تجزيه و تحليل چالش‌ها و مسائل روز آموزش‌ عالي مي‌پردازد و از طرح‌هاي مختلف براي پيشبرد اهداف اتحاديه حمايت كرده و در صدد ايجاد بستر و زمينه همكاري جهاني اعضاء با يكديگر و تبادل اطلاعات در سطح مؤسسات و دانشگاه‌هاي جهان است. اين اتحاديه در آگوست سال 2004، مسایل و موضوعات مهم پيش‌ رو در حوزه آموزش ‌عالي را شناسايي كرده است كه عبارتند از: آموزش در سطح بين‌المللي و فرامرزي و مسائل مرتبط با آن، نقش آموزش ‌عالي در جامعه و آموزش همگاني، دسترسي برابر به آموزش ‌عالي در سطح جهاني و چالش‌ها و راه‌كارهاي مرتبط با آن. متعاقب آن، برنامه‌ريزي براي بررسي بيشتر اين مسائل در اتحاديه آغاز شد و براي بحث و نظر در اين موضوعات برنامه‌هايي فراهم گرديد. دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم السلام در سال ....... به عضویت اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌ها درآمد. در ادامه لینک مربوط به فهرست مؤسسات آموزش عالی جهان (WHED) به همراه فهرست دانشگاه‌های ایرانی عضو این نهاد آمده است. https://whed.net/results_institutions.php

نام دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام در فهرست اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌ها:

 

دانشگاههای ایرانی عضو اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌ها

 •  Ahlul-Bayt international university
 • Al Mustafa International University
 • Allameh Tabatabai University
 • Alzahra University
 • Damghan University
 • Ferdowsi University of Mashhad
 • Imam Khomeini International University
 • Iran University of Medical Sciences
 • Islamic Azad University
 • Raja university
 • Tabarestan Higher Education Institution
 • Tehran University of Medical Sciences
 • Tarbiat Modares University
 • University of Applied Science & Technology
 • University of Birjand 
 • University of Guilan 
 • University of Isfahan
 • University of Mohaghegh Ardabili
 • University of Tabriz 
 • University of Tehran
 • Yazd University

چاپایمیل