محل تحصیل

محل تحصیل دانشجویان در تهران می باشد اما ممکن است به اقتضای شرایط، بخشی از دوره آموزشی، در دیگر واحد های دانشگاه در قم و یا در پردیس
امام علی (علیه السلام) در لاریجان (80 کیلومتری تهران) برگزار گردد.

 

چاپایمیل