عناوين پايان نامه هاي رشته حقوق خصوصي

 

 

عناوين پايان نامه هاي دفاع شده كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

ردیف دانشجو راهنما مشاور داور تاریخ دفاع عنوان پایان نامه چکیده
1 حيات الله حيات دکترمحقق داماد دکترقربان نیا دکترامامی پور 87/08/07 بررسی تطبیقی(اختیار طلاق) در قانون مدنی ایران و افغانستان  
2 علي راستين دکترقنواتی دکترسیمائی دکترامامی پور   بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی 1980  
3 بشير احمد خالقيار دکترقربان نیا دکترالفت دکترامامی پور 87/09/25 معاملات صغیر در حقوق افغانستان و ایران  
4 ميرزا رفعت دکترامامی پور دکترحکیمیان دکترطوسی 87/10/08 مدیران شرکتهای سهامی در نظامهای حقوقی ایران و افغانستان  
5 حميد الله فرهمند دکترجعفرزاده دکترمحمدی دکترشرافت 87/10/06 موجبات فسخ عقد در حقوق ایران و افغانستان  
6 اسدالله رادمند دکترقنواتی دکترقربان نیا دکترامامی پور 87/10/22 بررسی عقد استطناع در حقوق افغانستان  
7 هاشم احمدي دکترآذربایجانی دکتر امامی پور دکترشاهچراغی 87/10/20 مطالعه تطبیقی دادرسی مدنی در مرحله نخستین در حقوق ایران و افغانستان  
8 عبد الخالق قاسمي دکتروحدتی دکترامامی پور دکتراحمد زاده 88/02/01 مسئولیت مدنی قرارددادی در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین  
9 عبدالحسين رسولي دکتروحدتی دکترحکمت نیا دکترقربان نیا 88/02/10 مبانی محدودیت اصل آزادی قراردادی و قلمرو آن در حقوق افغانستان  
10 ابراهيم رضائي دکترقنواتی دکترالفت دکترعلوی 88/02/23 حقوق مالی زوجه در حقوق افغانستان و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان  
11 محمد تقي مغربي دکترشیروی دکترامامی دکترحکیمیان 88/02/13 حمایتهای قانونی از سرمایه گذاری خارجی در حقوق افغانستان در مقایسه با حقوق ایران و مالزی  
12 امین محسنی دکتر سید فاطمی دکتر ناصرقربان نیا دکترعلیرضا باریکو 88/04/13 مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر افغانستان  
13 سید جاوید نجفی زاده دکتر شیروی دکترطوسی دکتر امامی پور 88/08/09 بررسی تطبیقی شرکت تجاری با مسئولیت محدود در حقوق ایران و افغانستان  
14 بسم الله صفدری دکتر امامی پور   دکتر دارایی 90/04/29 انتقال خطر در حقوق افغانستان و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین اللملی کالا 1980 وین  
15 محمد اسحق رحیمی دکتر امامی پور   دکترشرافت پیام 90/04/29 ایفای تعهد قراردادی در نظام حقوق افغانستان  
16 عید محمد فلاح دکترفضائلی   دکتر بصیری 90/04/29 خیار شرط در نظام حقوقی افغانستان  
17 عبد الواحد حقیقت دکتر بصیری   دکتر امامی پور 90/06/29 بررسی عیوب اراده با تاکید بر قانون مدنی افغانستان  
18 ذاکر حسین سلطانی دکتر عبدالحسین شیروی   دکتر امامی پور 90/06/30 جنبه های حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او. تی) با تاکید بر حقوق افغانستان  
19 اسماعیل حکیمی دکتر ناصر قربان نیا سید عبد المطلب احمد زا دکتر امامی پور 90/06/30 بررسی تطبیقی حقوق زنان در کنوانسیون رفع اشکال تبعیض از زنان و قوانین افغانستان  
20 محمد شریف پناهی دکتر ساردویی   دکتر امامی پور 90/06/30 بررسی ضمان غاصب حقوق افغانستان با نگرش در حقوق ایران  
21 عبد الواحد افضلی دکتر ساردویی نسب   دکتر امامی پور 90/06/29 شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بین اشخاص و دولت(افغانستان)  
22 نادر محسنی دکتر امامی پور   دکتر دارایی 90/11/12 وضع حقوقی شرکت های خارجی در افغانستان   
23 محمد عرفانی دکتر محمد امامی پور   دکتر آذربایجانی 90/11/24 بررسی تطبیقی فرجام خواهی بین ایران و افغانستان در امور مدنی  
24 صفورا قاسمی دکتر روشن   دکتر امامی پور 90/12/20 ریاست برخانواده و سوء استفاده از حقوق ناشی از آن  
25 محمد صالحی دکتر محمد امامی پور   دکتر محمد رضا شرافت پیما 91/03/12 مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای در حقوق افغانستان با توجه به کنوانسیونcmr  
26 عبدالله عطایی دکتر محمد امامی پور   دکتر مرتضی ترکمن 91/03/20 تابعیت در حقوق افغانستان(اصول،روشها، شرایط و آثار تحصیل آن)  
27 سید جواد سجادی دکتر امامی پور   دکتر عالی پناه 91/06/15 معامله با حق استرداد  
28 محمد امین زکی دکتر جواد طوسی   دکتر محمد امامی پور 91/09/09 بررسی تعیین قلمرو اختیارات نمایندگی قراردادی و آثار آن در حقوق ایران و افغانستان  
29 محمد طاهر طاهری دکتر قربان نیا دکتر الفت دکتر امامی پور 91/10/17 راههای پیشگیری و رفع بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در حقوق افغانستان   
30 حبیب الله آزاد دکتر امامی پور   دکتر جدی 91/11/03 بررسی معاملات ممنوع مدیران شرکت های تجاری در حقوق افغانستان  
31 محمد مهدی خرم دکتر امامی پور   دکتر قربان وند 91/11/21 موافقت نامه داوری تجاری با تاکید بر حقوق افغانستان   
32 سید عباس حسینی دکتر شرافت پیما   دکتر امامی پور 91/08/29 شیوه های جبران خسارت غیر قراردادی در حقوق افغانستان  
33 محمد جوادی دکتر دارایی   دکتر امامی پور 92/04/09 مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر  
34 عبدالخالق محمدي دكتر امامي پور   دكتر محمد هادی دارایی 92/11/24 ولايت در عقد ازدواج از منظر فقه و حقوق افغانستان  
35 محمد محسن رضايي دكتر امامي پور   دکتر سهیل جدی 92/11/24 بيمه در حقوق افغانستان  
36 فیض محمد فهیمی دكتر امامي پور   دكتر محمد هادی دارایی 92/12/18 حقوق زوجه و نحوه برخورداری از آن در حقوق افغانستان  
37 علي محمد مظفري دكتر سهیل جدي   دكتر محمد هادی دارايي 93/02/04 حقوق زوجه و نحوه برخورداری از آن در حقوق افغانستان  
38 حمیده نادری دكتر  امامی پور   دكتر اسدالله رادمند 93/03/13 بررسی تطبیقی احکام غیابی در حقوق افغانستان و ایران  

 

porno hikaye porno xhamsterporns redtubeporns fuckporns xvideosporns erotik hikaye
sex hikaye erotik hikaye seks hikaye porno izle sikis izle erotik hikaye xvideos free porn video xvdieosporns xvideos hardcore porn xvideos hardcore porn
sex hikaye erotik hikaye seks hikaye porno izle sikis izle erotik hikaye xvideos free porn video xvdieosporns xvideos hardcore porn xvideos hardcore porn