عناوين پايان نامه هاي رشته حقوق خصوصي

 

 

عناوين پايان نامه هاي دفاع شده كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

ردیف دانشجو راهنما مشاور داور تاریخ دفاع عنوان پایان نامه چکیده
1 حيات الله حيات دکترمحقق داماد دکترقربان نیا دکترامامی پور 87/08/07 بررسی تطبیقی(اختیار طلاق) در قانون مدنی ایران و افغانستان  
2 علي راستين دکترقنواتی دکترسیمائی دکترامامی پور   بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی 1980  
3 بشير احمد خالقيار دکترقربان نیا دکترالفت دکترامامی پور 87/09/25 معاملات صغیر در حقوق افغانستان و ایران  
4 ميرزا رفعت دکترامامی پور دکترحکیمیان دکترطوسی 87/10/08 مدیران شرکتهای سهامی در نظامهای حقوقی ایران و افغانستان  
5 حميد الله فرهمند دکترجعفرزاده دکترمحمدی دکترشرافت 87/10/06 موجبات فسخ عقد در حقوق ایران و افغانستان  
6 اسدالله رادمند دکترقنواتی دکترقربان نیا دکترامامی پور 87/10/22 بررسی عقد استطناع در حقوق افغانستان  
7 هاشم احمدي دکترآذربایجانی دکتر امامی پور دکترشاهچراغی 87/10/20 مطالعه تطبیقی دادرسی مدنی در مرحله نخستین در حقوق ایران و افغانستان  
8 عبد الخالق قاسمي دکتروحدتی دکترامامی پور دکتراحمد زاده 88/02/01 مسئولیت مدنی قرارددادی در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین  
9 عبدالحسين رسولي دکتروحدتی دکترحکمت نیا دکترقربان نیا 88/02/10 مبانی محدودیت اصل آزادی قراردادی و قلمرو آن در حقوق افغانستان  
10 ابراهيم رضائي دکترقنواتی دکترالفت دکترعلوی 88/02/23 حقوق مالی زوجه در حقوق افغانستان و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان  
11 محمد تقي مغربي دکترشیروی دکترامامی دکترحکیمیان 88/02/13 حمایتهای قانونی از سرمایه گذاری خارجی در حقوق افغانستان در مقایسه با حقوق ایران و مالزی  
12 امین محسنی دکتر سید فاطمی دکتر ناصرقربان نیا دکترعلیرضا باریکو 88/04/13 مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر افغانستان  
13 سید جاوید نجفی زاده دکتر شیروی دکترطوسی دکتر امامی پور 88/08/09 بررسی تطبیقی شرکت تجاری با مسئولیت محدود در حقوق ایران و افغانستان  
14 بسم الله صفدری دکتر امامی پور   دکتر دارایی 90/04/29 انتقال خطر در حقوق افغانستان و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین اللملی کالا 1980 وین  
15 محمد اسحق رحیمی دکتر امامی پور   دکترشرافت پیام 90/04/29 ایفای تعهد قراردادی در نظام حقوق افغانستان  
16 عید محمد فلاح حجة الاسلام محمدحسین فضائلی   دکتر بصیری 90/04/29 خیار شرط در نظام حقوقی افغانستان  
17 عبد الواحد حقیقت دکتر بصیری   دکتر امامی پور 90/06/29 بررسی عیوب اراده با تاکید بر قانون مدنی افغانستان  
18 ذاکر حسین سلطانی دکتر عبدالحسین شیروی   دکتر امامی پور 90/06/30 جنبه های حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او. تی) با تاکید بر حقوق افغانستان  
19 اسماعیل حکیمی دکتر ناصر قربان نیا سید عبد المطلب احمد زا دکتر امامی پور 90/06/30 بررسی تطبیقی حقوق زنان در کنوانسیون رفع اشکال تبعیض از زنان و قوانین افغانستان  
20 محمد شریف پناهی دکتر ساردویی   دکتر امامی پور 90/06/30 بررسی ضمان غاصب حقوق افغانستان با نگرش در حقوق ایران  
21 عبد الواحد افضلی دکتر ساردویی نسب   دکتر امامی پور 90/06/29 شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بین اشخاص و دولت(افغانستان)  
22 نادر محسنی دکتر امامی پور   دکتر دارایی 90/11/12 وضع حقوقی شرکت های خارجی در افغانستان   
23 محمد عرفانی دکتر محمد امامی پور   دکتر آذربایجانی 90/11/24 بررسی تطبیقی فرجام خواهی بین ایران و افغانستان در امور مدنی  
24 صفورا قاسمی دکتر روشن   دکتر امامی پور 90/12/20 ریاست برخانواده و سوء استفاده از حقوق ناشی از آن  
25 محمد صالحی دکتر محمد امامی پور   دکتر محمد رضا شرافت پیما 91/03/12 مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای در حقوق افغانستان با توجه به کنوانسیونcmr  
26 عبدالله عطایی دکتر محمد امامی پور   دکتر مرتضی ترکمن 91/03/20 تابعیت در حقوق افغانستان(اصول،روشها، شرایط و آثار تحصیل آن)  
27 سید جواد سجادی دکتر امامی پور   دکتر عالی پناه 91/06/15 معامله با حق استرداد  
28 محمد امین زکی دکتر جواد طوسی   دکتر محمد امامی پور 91/09/09 بررسی تعیین قلمرو اختیارات نمایندگی قراردادی و آثار آن در حقوق ایران و افغانستان  
29 محمد طاهر طاهری دکتر قربان نیا دکتر الفت دکتر امامی پور 91/10/17 راههای پیشگیری و رفع بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در حقوق افغانستان   
30 حبیب الله آزاد دکتر امامی پور   دکتر جدی 91/11/03 بررسی معاملات ممنوع مدیران شرکت های تجاری در حقوق افغانستان  
31 محمد مهدی خرم دکتر امامی پور   دکتر قربان وند 91/11/21 موافقت نامه داوری تجاری با تاکید بر حقوق افغانستان   
32 سید عباس حسینی دکتر شرافت پیما   دکتر امامی پور 91/08/29 شیوه های جبران خسارت غیر قراردادی در حقوق افغانستان  
33 محمد جوادی دکتر دارایی   دکتر امامی پور 92/04/09 مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر  
34 عبدالخالق محمدي دكتر امامي پور   دكتر محمد هادی دارایی 92/11/24 ولايت در عقد ازدواج از منظر فقه و حقوق افغانستان  
35 محمد محسن رضايي دكتر امامي پور   دکتر سهیل جدی 92/11/24 بيمه در حقوق افغانستان  
36 فیض محمد فهیمی دكتر امامي پور   دكتر محمد هادی دارایی 92/12/18 حقوق زوجه و نحوه برخورداری از آن در حقوق افغانستان  
37 علي محمد مظفري دكتر سهیل جدي   دكتر محمد هادی دارايي 93/02/04 حقوق زوجه و نحوه برخورداری از آن در حقوق افغانستان  
38 حمیده نادری دكتر  امامی پور   دكتر اسدالله رادمند 93/03/13 بررسی تطبیقی احکام غیابی در حقوق افغانستان و ایران  
39 سمیه هزاره حجة الاسلام محمدحسین فضائلی   دکتر امامی پور 93/04/05 بررسی ارث زوجین از دیدگاه فقه حنفی و امامی  
40 مرضیه جعفری دکتر سهیل جدی   دکتر امامی پور 93/04/05 ازدواج با بیگانگان  
41 حسن جعفری دکتر امامی پور   دکتر سهیل جدی 93/04/08 تعیین سبب مسئول در فرض اجتماع اسباب با تکیه بر نظام حقوقی افغانستان  
42 صغری هاشمی دکتر امامی پور دکتر سهیل جدی دکتر محمد هادی دارایی 93/05/02 مسئولیت مدنی پزشک در نظام حقوقی ایران و افغانستان  
43 راضیه رئوفی دکتر حسین قاضی زاده   دکتر رضا زهروی 93/06/01 تعلیق مجازات در حقوق کیفری افغانستان و ایران  
44 صبا جاويد دكتر سهيل جدي   حجة الاسلام والمسلمین فضائلی 93/06/23 بررسي تطبيقي طلاق قضائي در حقوق ايران و پاكستان  
45 یزدان علی راسخ حجة الاسلام محمدحسین فضائلی   دکتر امامی پور 93/08/22 تشریفات و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران و افغانستان  
46 حفیظ الله طالبی دکتر سهیل جدی   دکتر احسان هومن 93/10/11 مسئولیت امضاء کنند گان اسناد تجاری در نظام حقوقی افغانستان و ایران  

 

چاپایمیل