گروه زبان و ادبیات فارسی

این گروه به آموزش زبان وادبیات فارسی به عنوان زبانی با قدمت چند هزار ساله و برخوردار از اندیشه، دانش، فرهنگ و تمدّن ایران می‌پردازد. محتوا و قالب جذاب و شیرین این زبان که با مفاهیم عرفانی و اخلاقی آمیخته است، علاقه‌مندان بسیاری را در سراسر جهان جذب کرده و کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی را در بسیاری از دانشگاه‌های جهان به وجود آورده است. از این رو، دانش‌آموختگان این رشته می‌توانند به عنوان مدرس این رشته در دانشگاه‌های کشور خود به تدریس بپردازند.

چاپایمیل